Bluegarden har kortat ner sin budgetprocess till en månad med god marginal

Excelbaserad lösning och behövde ett planeringssystem som skulle förtydliga och korta ner budgetprocessen. De ville kunna se utfallet av data i realtid och därmed få ett mer effektivt och transparent arbetssätt.

Bluegardens utmaning

 

Bluegarden är en del i en skandinavisk organisation med moderbolag i Danmark. Moderbolaget hade ansvar för systemen även i Norge och Sverige, men 2013 blev organisationen mer landbaserad. Vid den tidpunkten hade den svenska organisation affärssystemet Agresso, samt en enorm mängd Excelrapporter som underlag för budgetprocessen.

Det var en lång och utdragen process som skapade mycket frustration och inte längre var ett hållbart arbetssätt att hantera budget och prognos. Med Excellösningen var det begränsat med delaktighet och fungerade inte som det var tänkt.

Inger Söderström, Ekonomichef på Bluegarden, tyckte att det var självklart att gå vidare med något annat verktyg för att korta ner budgetprocessen samt få ett bättre underlag att kunna göra prognoser.

Utan att ta en för stor risk ville jag ha ett verktyg som var lätt att sätta upp, och kunna arbeta på ett sätt där vi kan utveckla verktyget och processen vartefter, säger Inger Söderström.

 

Bluegardens lösning

Effectplan implementerades försommaren 2013 och kopplades till QlikView som redan fanns på plats som beslutsstöd. Med Effectplan fick Bluegarden ett webbaserat verktyg som möjliggjorde mer kommunikation runt siffrorna genom att budgeterarna fick fokusera mer på kostnader och intäkter som låg inom sina affärsområden. Det blev också lättare att analysera data i realtid.

 

Det är lättare för mig att kommunicera intäkter, kostnader och samband och kvalitetssäkringen kan också ske på affärsområden på ett annat sätt, säger Inger.

 

Det har blivit en effektivare process som också blir oerhört mycket mer transparent.

 

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan