Nipro Europe investerar i förbättring av budget och prognosprocessen

Nipro Europe befann sig i en situation där de hade en Excelbaserad lösning och letade efter något mer strukturerat och lätt att aggregera. De behövde ett system som skulle ge mer styrning över processen genom att leverera en modell med antaganden och nyckeltal som redan definierats i programmet. Valet föll på Effectplan.

Nipros utmaning

Antalet datablad fortsatte att öka, och likaså mängden data i arken. Steven Wouters, finansdirektör, och Ive Akkermans, IT-chef, Nipro Europe kände att de nått en punkt där konsolideringen av all data blivit en mardröm. Hela budget- och prognosprocessen hade börjat påverka verksamheten eftersom det var en mycket mödosam och komplicerad process att följa upp vad gäller konsolidering och felsökning. Med Excel, fanns också problemet med versionskontroll.

Användarna hamnade i situationer där två versioner av budgeten började leva bredvid varandra, och till slut blev det oklart vilken siffra som var den rätta, berättar Steven Wouters.

Steven ville ha mer styrning och struktur, och med Excel finns det en stor risk för förändrade formler och uppställningar i ett datablad.

Nipro Europes lösning

Införandet av Effectplan var det första stora steget mot att förändra budget- och prognosprocessen. Nipro Europe kunde nu ta itu med de problem och affärsbehov som hade framförts under en lång period när det gäller problem vid konsolidering och rapportering till moderbolaget.

Effectplan är lättare att använda än Excelark, och mer exakt, säger Ive Akkermans.

Med Effectplan fick Nipro Europe ett webbaserat verktyg som möjliggjorde mer styrning över processen genom att leverera en modell med antaganden och nyckeltal som redan definierats i programmet. Systemet gav även dem och cheferna också mer kontroll över arbetsflödet och gjorde det lättare analysera data i realtid. Felsökning blev också lättare eftersom det inte längre fanns flera versioner av budgeten.

En mer tydlig process

Steven tror att den främsta fördelen med införandet av Effectplan är att de nu har förutsättningar och möjligheter att bygga en pålitlig framtidslösning för hur man ska hantera sina interna frågor utan att behöva dra in ytterligare resurser i processen, vilket var den oundvikliga vändpunkten de nådde.

Steven uppskattar att de kommer att få avkastning på investeringen i form av att ha en liten arbetsgrupp, spara tid på processen samt tidsbesparing vid sammanställning av data.

Effectplans arbetsflödesfunktioner är överlägsna Excel och vi har nu en högre grad av insyn i status på processen och mindre osäkerhet kring siffrorna, säger Steven.

Nipro om att arbeta med Effectplan och Climber

Både Steven och Ive tycker att det var ett smidigt samarbete med Effectplan och Climber. Climber är en av Effectplans partners i Europa för Effectplan.

Att arbeta i projektet gick som på räls. Effectplan har ett okomplicerat tillvägagångsätt som vi uppskattar högt. De är väldigt raka på sak och vi kände att efter att vi hade beskrivit vårt arbetssätt i detalj, och efter lite initialt förarbete, kunde vi göra det mesta själva.

 

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan