Budget och prognos för kommunal verksamhet

Budget och prognos för kommunal verksamhet

Effectplan för kommunal verksamhet

Effectplan har blivit ett välkänt planeringssystem för budget och prognos. Över 250 stora företag som Luftfartsverket, Storebrand, FM Mattsson Mora Group, HSB, Bonnier, HBO med många fler använder Effectplan.

Effectplan efterfrågas nu även av kommuner som söker specialiserade programvaror för budget och prognos med ekonomisk analys och rapportering. Till skillnad från de konventionella budget- och prognossystemen så är det ett lägre insteg med Effectplan då det är en modern plattform som är konsultoberoende.  Ett system som ni själva kan ha ägandeskapet kring. Effectplan samarbetar med Qlik, Microsoft och Stratsys för att nå optimal effekt för kommunen.

Effectplan ger bland mycket annat möjlighet till decentraliserad planering med central kontroll i flera nivåer, ramtilldelning uppifrån och detaljplan nerifrån, anpassade arbetssätt för olika delar i samma organisation och konsultoberoende systemförvaltning

Se filmen om Effectplan för kommuner: