Effectplans årliga kunddag, 2016

Vi har haft vår årliga kunddag för Effectplan och det är med stor tacksamhet och glädje som vi kan konstatera att Effectplans framgång är ett faktum efter fyra år på marknaden. Våra senaste moduler och funktioner togs emot positivt och allt pekar på att vi går mot rätt utveckling och håller oss inom ramen för vår Effectplan-vision, vilket stöds av våra kunder såväl som partners.

Vi visade lite olika ”Best Practice” case kring Effectplan där vi beskriver och visar hur man kan förbättra processer kring budget och prognos genom att tänka lite nytt.

Vi lyfte även på locket till den nya versionen Effectplan 2017 R2 och visade det nya gränssnittet som gör det ännu enklare för användaren. Vi visade också nya rapportmodulen som nu många kunder tagit i drift.

Effectplan bild