Våra partners

En avgörande roll i framgången med Effectplan och erbjuder lokalt stöd.

Enfo  är ett av Nordens ledande företag inom Business Intelligence med cirka 900 experter inom affärskritisk datadriven utveckling hos sina kunder. De hanterar data i datacenter och i det privata och offentliga molnet. De utvecklar och driver digitala lösningar och stödjer våra kunder i att lyckas i det komplexa fältet av hybrida plattformar, affärslösningar och nya digitala tjänster. De är en av Nordens ledande partner till Qlik och Microsoft.

 

www.enfo.se

Exsitec är Sveriges största Visma Business-partner och har utvecklat QlikView-lösningar till fler än 100 organisationer. Eftersom inget enskilt verktyg löser alla problem arbetar de med en palett av ledande verktyg inom affärssystem, beslutsstöd, mobilitet och systemintegration: bland annat Visma Business, QlikView, Mobigo, Comflow och Medius Flow.

www.exsitec.se

Visma bWise är en del av Skandinaviens största mjukvaru företag, och är Norges ledande inom Business Intelligence, data lager, planering och verksamhetsstyrning. Visma bWise erbjuder konsult tjänster, projekt genomförande, kurser, mjukvarulicenser, kvalitets säkring, optimering och teknisk support.  Utifrån företags behov finner de i samarbete med kunden vilken information som är nödvändig och när, till vem och hur den ska presenteras. Visma bWise har över 200 kunder indelade i olika branscher. Visma bWise har även ett kontor i Göteborg och Stockholm.

www.bwise.no

Infozone är ett IT-företag som hjälper sina kunder att öka sin lönsamhet genom att bygga dynamiska IT-lösningar. Vi skapar unika IT-lösningar för våra kunder genom att förena det bästa från systemutveckling och IT-infrastruktur. Under 2010 växte Infozone inom business intelligence och verksamhetstjänster, främst i det populära verktyget Qlikview.

www.infozone.se

Sedan 1985 har vi på Direktkonsult arbetat efter samma ledstjärna. Vi vill göra företag starkare genom att vara en oberoende partner som alltid strävar efter att leverera effektiva systemlösningar för företag.

www.direktkonsult.se/affarssystem/arbetsprocesser/beslutsstod

DBI är en fullserviceleverantör med lång erfarenhet inom business intelligence, beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Effectplan kommer att stödja DBIs vision att verka för att fler skall få tillgång till bättre information.

www.dbiprovider.com

Med nära 8000 medarbetare på 55 kontor i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige, har CGI en stark lokal närvaro på marknaden för IT-tjänster i Norden. Vårt djupa engagemang för att vara bäst i vår bransch, både i Norden och över världen, har gjort oss till den ledande leverantören av helhetstjänster inom avancerade konsult¬¬tjänster, IT-lösningar och outsourcing.

CGI:s nordiska verksamhet supportar tusentals kunder, både i offentlig och privat verksamhet, för att hjälpa dem att uppnå operationell effektivitet och samtidigt nyttja innovation för att bättre kunna möta kunders och medborgares digitala behov.

CGI har nyligen köpt Effectplanpartner Affecto som är ett nordeuropeiskt heltäckande datahus med expertis inom dataintensiva teknologier. Dess expertis sträcker sig från informationshantering till artificiell intelligens. Affecto skapar affärsvärde för sina kunder genom att hjälpa dem att bli data-drivna och därigenom omvandla sina företag. Affecto har långsiktiga, engagerade kundrelationer med ett stort antal viktiga nordeuropeiska företag samt offentliga institutioner. Affecto har en lokal närvaro med 18 kontor som utgör ett kraftfullt nät och är ett unikt hem för våra 1000+ medarbetare.

www.cgi.com

Digia uppstod ur en passion och förmåga att skapa daglig framgång. Vi hjälper framgångsrika organisationer att utveckla sina tjänster, med styrning av verksamheten och användande av information på hemmaplan och utomlands. Med över
1 000 anställda har Digia har verksamhet i Finland, Kina, Sverige, Norge, Tyskland, Ryssland och USA. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

www.digia.com

PrimeQ’s affärsidé är att erbjuda innovativa, paketerade produkter och tjänster inom IT, Ekonomi och Management. Deras målsättning är att vara ledande på den svenska marknaden inom fyra år. Bolaget grundades 2011 av ekonomer och ingenjörer med lång erfarenhet från ledande befattningar och specialistfunktioner inom IT, Ekonomi, HR och Marknad

www.primeq.se

Qlear AB hjälper sina kunder med lösningar inom Business Intelligence och levererar små som stora lösningar till organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Vi är en nordisk partner till Qlik och alla våra konsulter är certifierade QlikView- och Qlik Sense-konsulter. Med Qlear AB får kunden en långsiktig samarbetspartner med djup kunskap och bred erfarenhet.

www.qlear.se

Nethouse är IT- och managementkonsulter som arbetar med affärskritiska lösningar. De kombinerar en djup kundförståelse med sina olika kompetenser, från strategi och verksamhetsstyrning till teknik och systemutveckling. De har 150 medarbetare vid bolag i Borlänge, Göteborg, Linköping, Stockholm och Örebro.

www.nethouse.se

EVRY Finland implementerar Enterprise Resource Planning (ERP) och lösningar för att accelerera kundernas förändringar i affärsverksamhet. Vår vision är 100% nöjda kunder. EVRY Finland har cirka 120 experter i Vanda, Tammerfors och Jyväskylä. EVRY Finland tillhör EVRY Group, med 10 000 anställda i Norden.

www.evry.fi

Qlik produkter ger plattformsbaserad visuell analys som ger insikter och klarhet när de behövs som mest: vid beslutsfattandet. Detta ger hela organisationen möjlighet att fatta beslut med förtroende och gör affärsanalytiker och hela organisationen till oumbärliga experter.

global.qlik.com/se

Microsoft Corporation är ett multinationellt datorföretag baserat i Redmond, Washington med 118 000 anställda. Företaget är i dag världens största inom programvaruutveckling. Microsoft utvecklar, tillverkar och licensierar många programprodukter för ett flertal olika datorsystem. De populäraste produkterna är operativsystemet Microsoft Windows samt Microsoft Office.

powerbi.microsoft.com/en-us

Lär dig mer om Effectplan