Produkt

Effectplan är ett kraftfullt budgetverktyg som du äger och förvaltar själv utan att behöva förlita dig på konsulter. Det är lätt att skräddarsy, skalbart och gör processen effektiv. Tack vare dess modulära design, att det är molnbaseradt och använder "One-Code-Base"-teknologi, kommer du att uppnå konsultoberoende. Budgetverktygets funktionalitet kan delas in enligt nedanstående.


Budget & prognos

Budgetverktyget har en mängd funktioner som kombineras olika baserat på era unika behov.  Det är byggt för att ge:

 • Ökad delaktighet
 • Större engagemang
 • Effektivare planeringsprocess

Rapport & analys

Budgetverktyget inkluderar en modul för rapport och anlys. Den ger användare tillgång till realtidsuppdaterad data och därmed:

 • Kontinuerlig resultatöverblick
 • Snabb återkoppling
 • Värdeskapande diskussionsunderlag

Integration & datakopplingar

Budgetverktyget är förberett för integration både avseende import och export av data. Det ger:

 • Aktuell utgångspunkt i planeringen
 • Uppdaterad data i befintligt BI-verktyg
 • Möjlighet till återanvändning av befintlig BI-investering

Budget och prognos

Planeringsmodellen utformas för att användare snabbt och enkelt ska kunna förstå och bidra i planeringsarbetet. Ni väljer själva vilka parametrar som styrs centralt respektie lokalt. Beräkningslogik adderas så användare kan fokusera på det mest väsentliga. Arbetsflöde kan sättas upp för att säkra kvaliteten i planeringen Exempel på planering där Effectplan används:

 • Resultat- och balansbudget
 • Personalplanering på individ- eller rollnivå
 • Tjänste- och produktintäkter inkl direkta kostnader
 • Investeringar och avskrivningar
 • Kassaflödesplaneirng
 • Projektplanering
 • Succesiv vinstavräkning
 • Mer +++

Rapport och analys

Effectplan tillhandahåller realtidsuppdaterade rapporter och återanvänder uppsatt regelverk för behörighetstyrning. Resultat och nyckeltal kan presenteras i både tabeller och diagram samt lyftas upp på rollbaserade startsidor

Det ger förutsättningar för kontinuerlig iteration, värdeskapande diskussioner och bättre resursprioritering.

Integrationer och datakopplingar

Effectplan är förberett för att enkelt kunna integreras. Det finns färdiga datakopplingar för:

 • Import av data från moderna molnbaserade affärsssystem.
 • Export av data till valfri SQL-databas.

Utöver detta kan all relevant data hämtas ut eller laddas in genom REST-baserat API.

Integration ökar kvaliteten i både budget- och prognosarbetet samt analys av dess resultat.

För byggbranchen

En kort video som presenterar vad Effectplan kan göra för dig som arbetar i byggbranschen i roller som projektcontroller och projektledare.
(In English)

För återförsäljare

En kort video som presenterar vad Effectplan kan göra för dig som arbetar i återförsäljarledet i roller som controller och driftchef.
(In English)

För kommuner

En kort video som ger en inblick i Effectplan och dess möjligheter att möta utmaningarna inom kommunal verksamhet.