Välkommen

Effectplan International AB är ett svenskt företag som utvecklar Effectplan, ett modernt planeringssystem för budget och prognos.  Vår ambition är att leverera högkvalitativa och framtidssäkrade lösningar kring Performance management (CPM).

Effectplan började för fyra år sedan som ett projekt inom Konsultnet som har arbetat i över 20 år med att förbättra interna processer hos ett stort antal företag och organisationer.

Tidigt kunde vi identifiera att CPM och planeringsprocessen ofta tar mycket tid hos företagen, eftersom deras systemstöd är Excel eller gamla budgetsystem. Vi såg också att vi kunde hjälpa till att effektivisera kundernas processer.

Därför skapade vi budget- och prognossystemet Effectplan där företagen kan arbeta mer resurs- och aktivitetsbaserat.
Vi involverade kundföretag i utvecklingen av systemet för att se till Effectplan verkligen motsvarar de behov och krav som ledningen, CFO, controllern och den övriga organisationen har.

Företagen gav oss fler idéer och sin input på vad de ville ändra i sina rutiner för att arbeta tryggare. Resultatet ser vi idag. Kunderna har kunnat effektivisera och göra stora tidsbesparingar som frigör tid för analys och arbetsro, samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs. Precis det vi ville hjälpa kunderna med.

Konsultnet Scandinavia AB har överlåtit produkten Effectplan till dotterbolaget Effectplan International AB.
Företaget är självfinansierat och saknar långfristiga skulder.

Ta ditt planerande till framtiden