Budgetverktyget för dig som är chef

Korta ner tiden du lägger på planering. Få större arbetsro. Och översätt företagets strategi till konkreta aktiviteter på din avdelning. Med Effectplan har du hela planeringen paketerad i ett enda system. Du skapar en effektivare avdelning genom en mer konsekvent planering och att kunna återanvända tidigare planer.

  • Fullständig kontroll över planingsprocessen
  • Analysera hur produktion, prisförändringar eller potentiell försäljning påverkar resultatet
  • Se hur dina dagliga aktiviteter påverkar finansiella resultat och bokslutets noggrannhet
  • Tryggheten när du vet att hela planeringsprocessen följs centralt
  • Få kvalitet i planen och processen utan att skapa stress
  • Samverkan och teamarbete i hela organisationen
  • Få finansiella kontroller och övervaka avvikelser
  • Effektivisera processerna för verksamhets- och operativ styrning med full transparens.

Kom igång direkt

Med Effectplan behövs ingen instruktionsbok. Effectplan är utformad för dig som användare och är enkelt att arbeta med. Samtidigt innehåller systemet avancerade funktioner som förenklar och effektiviserar din verksamhet.

Glädje och effektivitet - varje dag

Effectplan är en ledande finansiell programvara som automatiserar och förenklar planering och analys, genom konsolidering, rapportering och utlämnande. Resultatet blir en gemensam strategi som får din verksamhet att känna, driva och uppnå definierade mål.

Grund för gemensam strategi

Med Effectplan kan du använda en enhetlig och gemensam strategi för att köra och hantera många affärsprocesser. Varför inte nyttja drivare som din verksamhet känner sig förtrogen med? Arbetar du med nyckeltal, som exempelvis beläggning per timme/dag eller priser/m2, så behöver du inte registrera belopp, utan håller dig till att registrera antal.