Kundreferenser

Effectplan är ett budgetverktyg som används av organisationer med en storlek av cirka 100 anställda och uppåt. Kunder finns i både privat och offentlig sektor, främst i norden men användare finns i över 100 länder. Vi har en mängd kunder som gärna ställer upp som referent, nedan listas ett urval.
Tibnor är den ledande stålleverantören i Norden och Baltikum. I nära samarbete med SSAB, våra leverantörer och våra kunder förser Tibnor den nordiska och baltiska industrin med det bredaste utbudet av produkter och tjänster inom stål och metaller.

"Effectplan minimerar manuellt underhåll, ger otrolig transparens och bidrar till ökat commitment i hela organisationen. Vidare bidrar integrationen med vårt befintliga BI-system QlikView att vi nu har riktigt bra analysmöjligheter."

Stefan Buhr, Business Controller


"Med Effectplan har vi kunnat effektivisera processen tidsmässigt, höja kvaliteten på det inrapporterade och visualisera resultatet. Med workflows i olika steg, kan vi säkerställa ansvaret."
"Den effektivare processen gör att vi sparar tid och kostnader. Uppföljningsmöjligheterna ger oss möjlighet att styra och hantera organisationens kostnads/intäkts - flöde och förstå olika länders distribution och produktionsbehov."
"Möjligheterna till visualisering, styrning och ansvar har gjort att processerna kan förtydligas. Det gör att vi gemensamt kan styra organisationen mot de strategier och mål som satts upp."

Åsa Weibull Kimrin, Director Forecast Planning & AnalyticsFryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

"Effectplan har en inbyggd rapporteringsmodul. Dashboardet presenterar data i realtid på ett lättfattligt sätt. Det ger värdefull information om vad ledningen kan göra för att få aktuellt utfall att rymmas inom budgeten. Systemet är integrerat med affärsanalys och beslutsstödslösningar, och det är enkelt att integrera med andra BI-lösningar."

Sanna Björling, Controller

"Vi kommer kunna korta ner budgetprocessen inklusive analys till en månad."

Jenny Grönvall, CFO