Om Effectplan

Effectplan är ett modernt budgetsystem för budget och prognos. Vi levererar högkvalitativa lösningar kring Performance management (CPM).

Många organisationer har för dåligt  systemstöd för sin budget och prognos, där Excel eller gamla budgetsystem är lösningen.

Därför skapade vi budget- och prognossystemet Effectplan där företag kan arbeta mer resurs- och aktivitetsbaserat. Vi involverade kundföretag i utvecklingen av systemet för att se till att Effectplan verkligen motsvarar behov som ledningen, CFO, controllern och den övriga organisationen har.

Allteftersom har vi tagit in feedback från flera företag vid utvecklingen av Effectplan. Resultatet ser vi idag i Effectplan. Kunderna har kunnat effektivisera och göra stora tidsbesparingar som frigör tid för analys och arbetsro, samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs. Precis det vi vill hjälpa dig med!

Effectplan International AB, är ett dotterbolag till House of Control Group AS. Läs mer här


Läs om Effectplan

Med Effectplan kan du styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter. En lösning som tar dig in i framtiden.

Läs mer

Effectplan på 2 minuter

Ett modernt verktyg för dig som vill lite mer och kanske känner att du vill ha kontroll på planeringsprocessen. Du kan själv bygga och administrera Effectplan – helt utan konsulter.  Du kanske inte helt vill lägga allt i händerna på konsulter.

Se filmen

Prova Effectplan

Prova Effectplan utan kostnad i 30 dagar. Effectplan är ett enhetligt, lättanvänt planeringssystem som omfattar allt från budget och prognos till  planrapportering och analys.
Allt i ett system.

Prova i 30 dagar

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan