Om oss

Vi hjälper organisationer att förbättra sin ekonomistyrning genom att tillhandahålla ett kraftfullt budgetverktyg som effektiviserar budget- och prognosprocessen. Effectplan har funnits på marknaden sedan 2012 och har numera användare i över 100 länder. Effectplan är sedan 2023 införlivat som en verksamhet i Visma-gruppen, Nordens största leverantör av affärssystem.

Vad driver oss?

Vi vill att du stolt ska kunna presentera en ny modern budget- och prognosprocess där budgetverktyget Effectplan är kärnan. Effectplan hjälper dig att driva arbetet effektivt, tryggt och säkert samtidigt som det engagerar hela organisationen och ökar ansvarstagandet. Vi finns med från början till slut i denna förändring och har erfarenhet att både förstå och utmana era tankar om ekonomistyrningen.

Därför blev det Effectplan

Utvecklingen av Effectplan påbörjades år 2012. Då fanns framförallt två typer av lösningar som organisationer använde för att hantera budget och prognosprocessen.

Budgetsystem som programmerats enligt kravspecifikation. Detta innebar ofta beroende av dyra konsulters tillgänglighet för att hantera förändringar.

Budgetmodeller uppsatta i MS Excel med egna resurser. Detta innebar ofta problem med ostrukturerad data och felaktigheter där celler skrivits över eller länkats fel.

Den grundläggande idén med Effectplan blev att skapa ett molnbaserat budgetverktyg som:

Enkelt skulle kunna anpassas till unika behov samt förvaltas av kunden själv.

Säkerställer datakvaliteten genom strukturerad hantering av en generisk datamodell.

Ambitionen är att kunden ska känna att alla väsentliga behov tillgodoses utan att uppleva något beroende av externa konsulter eller någon enskild person i organisationen.

Kontakter

Charlotta Olsén
Verksamhetsansvarig
charlotta.olsen@visma.com 

Ulf Bark
Produktansvarig
ulf.bark@visma.com

David Skoog
Säljansvarig
david.skoog@visma.com

Jonas Stierna
Lösningsansvarig
jonas.stierna@visma.com

Mikael Winander
Leverans- och supportansvarig
mikael.winander@visma.com