Om Effectplan

Effectplan är ett modernt budgetsystem för budget och prognos. Vi levererar högkvalitativa lösningar kring Performance management (CPM).

Problem vi såg var att CPM och planeringsprocesser ofta tar mycket tid eftersom många företags systemstöd är Excel eller gamla budgetsystem. Därför skapade vi budget- och prognossystemet Effectplan där företag kan arbeta mer resurs- och aktivitetsbaserat. Vi involverade kundföretag i utvecklingen av systemet för att se till att Effectplan verkligen motsvarar behov som ledningen, CFO, controllern och den övriga organisationen har.

Allteftersom har vi tagit in feedback från flera företag vid utvecklingen av Effectplan. Resultatet ser vi idag i Effectplan. Kunderna har kunnat effektivisera och göra stora tidsbesparingar som frigör tid för analys och arbetsro, samtidigt som kvaliteten på underlagen höjs. Precis det vi vill hjälpa dig med!


Läs om Effectplan

Med Effectplan kan du styra företaget mot uppsatta mål och även identifiera de delar av organisationen där det finns förbättringspotential samt eventuellt nya affärsmöjligheter.

Läs mer

Effectplan på 2 minuter

Du kan själv bygga och administrera Effectplan – helt utan konsulter. Ett modernt verktyg för dig som vill lite mer.

Se filmen

Prova Effectplan

Prova Effectplan utan kostnad i 30 dagar. Effectplan är ett enhetligt, lättanvänt planeringssystem som omfattar allt från budget och prognos till verksamhetsplanering, planrapportering och analys.

Prova i 30 dagar

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan