Vårt budgetverktyg

Effectplan kombinerar distribuerad planering med central kontroll.

I en värld med kontinuerligt ökande krav är det lätt att känna sig otillräcklig. Under press kan skapandet och upprätthållandet av bra ekonomisk styrning snabbt bli en utmaning.

Verktyget effektiviserar budget- och prognosprocessen genom att underlätta distribuerad planering med bibehållen central kontroll. Ansvaret delas och kvaliteten ökar. Du som äger processen kan fokusera på centrala ramar och riktlinjer medan budgetansvariga chefer kan koncentrera sig på sin del i helheten. Detta är det verktyg som både du och din organisationen behöver för att säkerställa god ekonomistyrningen.

Budget & prognos

  • Funktionalitet i flera moduler 
  • Stödjer mängder av olika av budgetmodeller

Rapport & analys

  • Realtidsuppdaterad konsolidering
  • Tabeller & grafer på rollbaserade startsidor
  • Sömlös visning av rapporter från BI-verktyg

Integration & datakopplingar

  • Import från ERP-system
  • Export till datalager
  • REST-baserad API

Budget och prognos

Vårt budgetverktyg ger er effektivt stöd i införandet av en decentraliserad budget- och prognosprocess med bibehållen central kontroll. Ni slipper spendera tid på manuella repetitiva uppgifter och ger er mer tid för värdeskapande analys och diskussion.

Exempel på planering som Effectplan används till:

Resultat- och balansräkning

Personalkostnader på individ- eller rollnivå

Tjänst- och produktintäkter inkluderande tillhörande direkta kostnader

Investeringar, avskrivningar och kassaflöde

Avdelnings-, projekt och produktbudget

Succesiv vinstavräkning i byggindustrin

Rapport och analys

Effectplan tillhandahåller realtidsuppdaterade rapporter på önskad konsolideringsnivå. Alla belopp och nyckeltal kan enkelt visualiseras i tabeller och grafer. Det hjälper dig hålla koll på det ekonomiska resultatet samt identifiera trender och mönster. Ni får tidig signal så ni snabbt kan agera  på avvikelser och vidta åtgärder.

Integration och datakopplingar

Effectplan är förberett för att snabbt kunna integreras. Integration förbättrar kvaliteten i budget- och prognosprocessen samt analys av dess resultat.

Det finns förberedda datakopplingar

Import av data från ett antal olika ERP-system

Export av data till datalager och BI-verktyg

All relevant data kan hämtas ut eller laddas in genom REST-baserat API

Kraftfullt och effektivt.

Sammanfattningsvis är Effectplan ett kraftfullt budgetverktyg som effektiviserar budget- och prognosarbetet. Ni slipper manuellt arbete och får mer tid över för värdeskapande analys. Effectplan skräddarsys för att passa era specifika behov och skapar ansvarstagande och engagemang i hela organisationen. Ni får hjälp att skapa en proaktiv ekonomistyrning som gör att ni tidigt kan vidta åtgärder för att driva verksamheten dit ni önskar.